O nama

O nama - udruga SGFOS

Udruga SGFOS neprofitna je organizacija nastala 2014. godine s ciljem organizacije i provedbe međunarodne ljetne konferencije GFOS ISUCCES 2014.

Konferencija je održana i godinu dana ranije pod pokroviteljstvom Građevinskog fakulteta u Osijeku. Studenti volonteri, koji su sudjelovali u organizaciji konferencije GFOS ISUCCES 2013. na prijedlog asistenta doc.dr.sc Ivana Krausa, odlučili su osnovati udrugu kako bi lakše i samostalnije mogli organizirati konferencije narednih godina.

Cilj je ostvaren i GFOS ISUCCES održava se već pet godina za redom. Konferencija svake godine budi sve veći interes studenata iz inozemstva. Osim ovog projekta, Udruga je razvila i niz novih projekata, kao što su Znanost uz kavu, Spagheti te mnoge humanitarne akcije.

  • Nastala 2014. godine
  • Razvijamo niz projekata
  • Više od dvadeset aktivnih članova
  • Glavni projekt: GFOS ISUCCESS

Udruga broji više od dvadeset aktivnih članova, uglavnom studenata preddiplomskog i diplomskog studija Građevinskog fakulteta, a od prošle godine i studenata Arhitekture i urbanizma. Udruga je otvorena za članstvo svih zainteresiranih građana Republike Hrvatske, a ne izostaje ni pomoć bivših studenata Građevinskog fakulteta u Osijeku.

Također, neizostavno je napomenuti da Udruga SGFOS ima veliku podršku dekana Građevinskog fakulteta u Osijeku, kao i ostalog nastavnog kadra, koji svojom stručnošću doprinose kvaliteti i ostvarenju projekata Udruge, a posebno projekta GFOS ISUCCES, koji je jedina konferencija ovog tipa u Republici Hrvatskoj.

Pošaljite nam poruku

Želite nam postaviti pitanje, saznati više o ISUCCESS konferenciji ili nas samo pozdraviti?

Naš tim

Udruga SGFOS broji 15 aktivnih članova, studenata preddiplomskih i diplomskih studija Građevine i preddiplomskog studija Arhitekture

Ivan Zvonimir Čičak

predsjednik Udruge SGFOS
usgfos@gmail.com

Ivan Leninger

dopredsjednik Udruge SGFOS
usgfos@gmail.com

Darko Kovač

blagajnik
usgfos@gmail.com

Ivan Djedović

tajnik
usgfos@gmail.com