Kako se prijaviti?

Kako bi se prijavili, trebate biti studenti preddiplomskog ili diplomskog studija građevine te formirati tim od dvije osobe. Kako bi prijava bila valjana, najprije je potrebno ispuniti i poslati prijavni obrazac dan u tabu PRIJAVE te ga poslati na naš e-mail isucces.challenge@gmail.com. U prijavi je potrebno navesti sažetak znanstvenog članka s kojim se prijavljujete na konferenciju. Članak ne mora biti završen, dovoljno je navesti njegove glavne značajke. Nakon što završi razdoblje prijava, timovi čije prijave budu prihvaćene trebaju završiti i poslati znanstveni članak do (XX) datuma, prema pravilima navedenim ispod teksta. Rad će prezentirati svi timovi čije su prijave prihvaćene, u trajanju od maksimalno 10 minuta, a predložak za izradu prezentacije nalazi se ispod teksta.

Ukoliko je vaša prijava prihvaćena, možete početi razmišljati o vašem modelu. Pravila za izradu modela također su dana ispod teksta. Kako bi što uspješnije izgradili vaš model, možete pripremiti šablone, isprintati model na velike komade papira, pripremiti materijale predviđene za potresnu izolaciju modela i slično. Sav ostali potreban materijal kao što su škare, ljepilo, balza i ostalo osigurat će organizacijski tim ISUCCES-a te će svi timovi raspolagati s istim materijalima. Minimalne i maksimalne dimenzije te oblik kata konstrukcije moraju se poštivati i jasno su naznačene u pravilima. Ukoliko bude odstupanja od ovih dimenzija model će biti diskvalificiran, što znači da se natjecanje može nastaviti samo u kategoriji prezentacije znanstvenog članka.

Ukoliko niste student građevine, možete se prijaviti ukoliko imate znanstveni članak vezan za područje građevine. Također, kao i ostali timovi, sudjelovat ćete u izgradnji modela. Sva ostala pravila ostaju ista.

(Pravila za tekst, modele i template za prezentaciju)

Pošaljite nam poruku

Želite nam postaviti pitanje, saznati više o ISUCCESS konferenciji ili nas samo pozdraviti?