SLUŽBENI PODACI UDRUGE

Udruga: Udruga studenata Građevinskog fakulteta Osijek
Skraćeni naziv: Udruga SGFOS
Sjedište: Vladimira Preloga 3, 31 000 Osijek
OIB: 70337318684
MB: 04204158
Registarski broj: 14003964
Poslovna banka: Addiko bank d.d., Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb
IBAN: HR9125000091101413052
Web: www.sgfos.com
E-mail: usgfos@gmail.com
Web dizajn:  https://neomedia.hr/